Välkommen till Datapunkten!

Datapunkten är ett Umeåföretag vars affärsidé är att tillhandahålla alla de datatjänster som behövs för små företag. Vi ser till att ni på ett smidigt sätt kan arbeta med stöd av era datorer utan att behöva ägna en tanke på tekniken bakom, den delen tar vi hand om!